Bidrag för enskilda vägar år 2021

15.02.2021 13:39

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun kungör bidragen för enskilda vägar för ansökan för år 2021. Väglagen kan ansöka om bidrag för underhåll, ombyggnad och vägbelysning. Ansökningstiden för bidragen utgår och ansökningsblanketten stängs 3.5.2021. 

Bidrag söks med en elektronisk blankett. Ansökningar som lämnats in efter utsatt tid eller bristfälliga ansökningar beaktas inte. 

Ansökningsblankett och ytterligare information: www.kyrkslatt.fi/bidrag

Länk: https://www.kyrkslatt.fi/bidrag

Kyrkslätt 15.2.2021 

Samhällstekniska nämnden