Bidrag för enskilda vägar år 2019

07.02.2019 15:18

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun kungör bidragen för enskilda vägar för ansökan för år 2019. Väglagen kan ansöka om bidrag för underhåll, ombyggnad och vägbelysning. Ansökningstiden går ut 30.4.2019 kl. 16.00.

 

Bidrag söks endast med den elektroniska blanketten. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid beaktas inte.

 

Ansökningsblankett och ytterligare information: www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-enskilda-vagar-1

 

Kyrkslätt 4.2.2019

 

VÄGSEKTIONEN