Bidrag för enskilda vägar 2019

03.04.2019 12:27

Kategori: Gator och vägar Service

Bidrag för enskilda vägar 2019

Kyrkslätts kommun beviljar årligen bidrag till väglagen på kommunens område. År 2019 är 250 000 euro reserverade för bidrag för enskilda vägar. Den största delen av bidragen beviljas för underhåll av vägar.

Bidrag söks med en elektronisk blankett. Obligatoriska bilagor till ansökan om bidrag är bokslutsuppgifter och berättelse om granskning av redovisningen.

Ansökningtid slutas 30.4.2019

Mer information

Menföra har börjat i enskilda vägar