Bidrag att söka för föreningar

03.01.2019 12:20

Kategori: Idrott och friluftsliv Kultur Unga

Nu kan såväl idrotts-, ungdoms- som kulturföreningar ansöka om olika bidrag.

Idrottsföreningar kan ansöka om projekt- och verksamhetsbidrag. Läs mer om bidragen till idrottsföreningarn och ansökningstiderna 

Föreningar som idkar ungdomsverksamhet kan ansöka om verksamhets-, projekt- och verksamhetsutrymmesbidrag. Läs mer om bidragen till ungdomsföreningar och ansökningstiderna 

Lokala kulturföreningar kan å sin sida ansöka om verksamhets-, projekt- och verksamhetsavtalsbidrag. Läs mer om bidragen till kulturföreningar och ansökningstiderna 

Kyrkslätts kommuns logga