Bibliotekets ungdomslokal - Mesta

Mesta, som ligger i anslutning till barn- och ungdomsavdelningen på huvudbiblioteket, är en mötesplats för ungdomar.
I Mesta kan du träffa kompisar, spela brädspel och spelkonsoler.

Ungdomsledarna är anträffbara i Mesta onsdagar kl. 15.00-21.00 och fredagar kl. 15.00-22.00.

Kontaktuppgifter

Mesta
Barn- och ungdomsavdelningen på huvudbiblioteket
Kyrkstallsvägen 2
02400 Kyrkslätt
Tfn 040 126 9458

Mesta på kartan

Personal

Nina Fagerström  
ungdomsledare (också på svenska)
tfn 040 574 3913

Eija Rajavaara
specialungdomsarbetare
tfn 040 832 1906


ungdomsledare
ungdomsfullmäktiges verksamhetskoordinator
tfn 040 126 9817

Bibliotekets öppettider finns på bibliotekets egna sidor https://www.kyrkslatt.fi/oppettider-och-kontaktuppgifter