Bibliotekets publikationer

Bibliotekets historik

År 1856 beslöts på sockenstämman att det skulle inrättas ett lånebibliotek. Böckerna skulle i första hand handla om religion och ekonomi. Kapten Gustav Brådd donerade hundra böcker till det tilltänkta biblioteket. Boksamlingen innehöll främst religiösa böcker och facklitteratur.

Från sakristian till cyberspace - Kyrkslätts huvudbibliotek 20 år

Hjalmar Tallberg - smed och berättare

Bibliotekets verksamhetsberättelse

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2018 (pdf)

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2017 (pdf)

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2016 (pdf)

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2013 (pdf)

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2012 (pdf)

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2011 (pdf)

Bokbussen Ella

Ladda ned “ELLA”- presentationen (pdf)
Download the “ELLA” presentation (pdf)
Die “ELLA” Präsentation (pdf)
Téléchargée ”ELLA” Présentation (pdf)
Scarica ”ELLA” Presentazione (pdf)
скачать "ЭЛЛА" презентацию (pdf)