Bibliotekets evenemang

Bibliotekets alla evenemang

Musiklek 
I Mestan: fredagar kl. 10.15–10.45
På Masaby bibliotek: onsdagar kl. 10.15–10.45

Sagotimmar
I Mestan: fredagar kl. 9.30–10.00
På Masaby bibliotek: onsdagar kl. 9.45–10.15
På Veikkola bibliote: 
Svenskspråkig sagostund för familjer ons. 4.9, 2.10, 6.11 och 4.12 kl. 10.00. Sagostunden tar ca 15 minuter och är lämplig för barn i ålder 1–3 år.

Sagotimmar och babypoesi på finska