Bibliotekets digidoktor till din hjälp

24.01.2019 10:55

Kategori: Bibliotek

Vållar de mobila enheternas applikationer dig huvudbry? Behöver du hjälp med att sköta ärenden på nätet? I Digicaféet, som hålls varje tisdag kl. 9−11 på huvudbiblioteket, får du hjälp om du har problem med din dator eller pekdator. I Digicaféet löser vi problemen tillsammans över en kopp kaffe.

Digidoktorn har jourmottagning varje torsdag kl. 17−18 på huvudbiblioteket, stick dig bara in och fråga om det är något du grubblar över. Under våren har digidoktorn också mottagning i Veikkola bibliotek enligt följande, måndag 11.2, 11.3 och 8.4 kl. 14−20 och tisdag 9.4 kl. 14−19.

På digidoktorns mottagning och i Digicaféet löser digidoktorn mindre datorproblem utan tidsreservering. I besvärligare fall kan du boka personlig handledning på huvudbiblioteket. Digidoktorn reparerar inte datorer.

I närbiblioteken kan du också få hjälp med att digitalisera. Masaby och Veikkola bibliotek har gemensam apparatur för digitalisering med vilken du kan digitalisera VHS-kassetter till DVD-skivor. Apparaten är varannan månad i Masaby bibliotek och varannan månad i Veikkola bibliotek. I Masaby bibliotek kan du förutom VHS-kassetter också digitalisera c-kassetter, LP-skivor och diabilder.

Foto: Päivi Ahola

Som digidoktor fungerar biblioteksfunktionär Tapio Sarastamo.