Biblioteket som kommer till hemknutarna

30.01.2019 09:28

Kategori: Barn Bibliotek Unga

Det är en mörk vinterkväll då bokbussen kör sin bekanta torsdagsrutt på Kantviks småhusområden. Bokbussens chaufför Ralf Mether rattar vant bussen Ella längs de smala gatorna. Man kommer inte åt att vända på alla ställen, så ibland tar sig bussen fram genom att backa.

Då bokbussen har stannat, stiger Laura Sirkiä och barnen Ainu, Enni och Aku ombord. De är stamkunder och besöker bokbussen varje torsdag.

– Närmare oss än så här kunde inte bokbussen komma – eller om den gjorde det, skulle den vara i vårt vardagsrum, konstaterar Laura glatt.

Laura och barnen Ainu, Enni och Aku

Man märker att alla barnen är vana kunder. 2-åriga Enni går direkt till Ti-Ti Nalle-skivorna medan de äldre syskonen letar efter sina favoriter. Ainu läser gärna Dagbok för alla mina fans-böckerna och Minecraft-böcker, och Akus favoriter är bl.a. Kalle Anka och böcker om hundskötsel. Om en viss bok inte finns i bokbussen, kan man beställa den.

Ralf och Ainu kollar bokkatalogerna

Ralf och Ainu kollar bokkatalogerna tillsammans och skickar iväg beställningarna. Också Laura gillar att beställa.

– Jag läser gärna tidskrifter, och jag tycker det är fint att jag kan beställa en hel årgång av tidningen på en gång, konstaterar hon.

Ungefär 85 procent av lånen i bokbussen är barnböcker. Det beror delvis på att bokbussen dagtid kör runt till sådana skolor och daghem som saknar ett eget bibliotek, och bussen därmed fungerar som ett mobilt skolbibliotek. På morgonturerna jobbar alltid två personer i bokbussen, men kvällstid sköter chauffören både körandet och utlåningen.

Under vanliga omständigheter är det lätt att ändra utbudet i bokbussen enligt rutten. Det finns plats i bussen för åtta bytesvagnar, och de varieras enligt om det är fråga om en morgon- eller eftermiddagsrutt. Onsdagens morgonrutt går till svenska skolor och daghem, och då är vagnarna lastade med svenskspråkiga böcker. Också bokbussen har blivit förvisad till ersättande utrymmen under renoveringen av huvudbiblioteket. I dessa utrymmen finns inte likadana förvaringsmöjligheter som tidigare, men då huvudbiblioteket blir färdigt kan man åter byta bokurvalet i bokbussen som förut.

Det är dags att köra till följande hållplats – igen genom att köra både framåt och bakåt. Där väntar redan Kaisa Liljander.

Kaisa Liljander

– Mitt bibliotek är nog i första hand bokbussen. Den kommer så behändigt nära hemmet. Betjäningen är dessutom utmärkt i bokbussen; jag har alltid fått de böcker jag reserverat, konstaterar Kaisa.

I många bibliotek kan man bli tvungen att köa länge för nya böcker, men Kaisa Liljander tycker att köerna i Kyrkslätt är skäliga. Nyutkomna böcker beställs ofta till alla biblioteken, och bokbussen räknas som ett eget bibliotek. Kaisa kollar alltid hyllan med nya böcker då hon kommer till bokbussen, och hon reserverar ofta böcker.

– Då jag märker att min bok håller på att ta slut, besöker jag ofta bibliotekets webbsidor och reserverar följande böcker som jag vill läsa. På så sätt ser jag till att jag alltid har något att läsa.

Bokbussens personal uppmuntrar också kunderna att reservera för att på det viset kunna säkerställa att kunderna hittar något de vill läsa.

Bokbussen har för tillfället ungefär 70 hållplatser, och personalen tar också nya bostadsområden i beaktande då de planerar rutterna. Bokbussens personal tar även gärna emot förslag till nya hållplatser.

Läs mer om bokbussens rutter

Barn lånar böcker i bokbussen