Betonggjutningen av huvudbibliotekets pålplatta, se videon som filmats med drönare!

04.04.2018 14:30

Kategori: Bibliotek Byggnadstillsyn Tomter och byggande

Vid huvudbiblioteket pågår ett ståtligt arbetsskede. Ca 400 m3 betong används för att gjuta den bärande bottenplattan till huvudbibliotekets tillbyggnad. Nästa steg är att installera de bärande betongelementen dvs. bärande konstruktioner och pelare i tillbyggnaden. Också reparations- och ändringsarbetena som görs inne i biblioteket har kört igång. Vinterns hårda köld har något påverkat framskridandet av entreprenaden. Arbetet framskrider trots det enligt den gemensamma godkända tidtabellen.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Biblioteket