Beredningsmaterialet för Tollsträskets detaljplan framlagt

14.02.2020 09:50

Kategori: Kungörelse

Beredningsmaterialet för Tollsträskets detaljplan är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30, 17.2.  – 20.3.2020 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2. 

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu 

Kommunens invånare och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut. 

Ansvarig planerare: planläggningstekniker Mikael Pettersson, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi, tfn. 09 2967 2533, telefontid mån-fre 9.00-11.00. 

Invånarmöte
Hålls tisdag 3.3.2020 kl. 18.00 – 20.00 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2. Ingång via sidodörren mot Hagatorget kl. 17.45 - 18.15. 

Kyrkslätt 14.2.2020
Samhällstekniska nämnden