Beredningsmaterialet för Stallbackens detaljplan framlagt

22.11.2019 09:00

Kategori: Kungörelse

Beredningsmaterialet för Stallbackens detaljplan är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30, 25.11.2019 – 10.1.2020 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2.

 

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen

https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu

 

Kommunens invånare och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

 

Ansvarig planerare: kommunarkitekt Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi tel. 040 846 5657.

 

Invånarmöte

 

Hålls tisdag 10.12.2019 kl. 18.00 – 20.00 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2. Ingång via sidodörren mot Hagatorget kl. 17.45 - 18.15.

 

Kyrkslätt 22.11.2019

Samhällstekniska nämnden