Beredningsmaterialet för Solbacka och Majvik detaljplan framlagt 14.8.-15.9.2017

14.08.2017 10:24

Kategori: Kungörelse

Beredningsmaterialet för Solbacka och Majvik detaljplan framlagt

  

Det till arealen ca 70 hektar stora planområdet  är beläget mellan Ring III och Esboviken. I planutkastet föreslås flervåningsbyggande i områdets västra kant i riktning med Ring III som övergår till småhusbebyggelse närmare Esboviken. Byggandet möjliggör ca. 1500 nya invånare på området. Strandområdet vid Esboviken reserveras för allmän rekreation och längs stranden anvisas en ny friluftsled. Planlösningen följer områdesreserveringsplanen för Ring III i vilken trafiken till området i fortsättningen sker via nya planskilda korsningar i Sundsberg och Majvik.

 

Beredningsmaterialet för Solbacka och Majvik detaljplan är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30,
14.8. – 15.9.2017 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen

www.kyrkslatt.fi > BOENDE OCH MILJÖ > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt

 

Kommunens invånare och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

 

Ansvariga planerare: planläggningsarkitekt Annika Pousi, e-posti: annika.pousi@kirkkonummi.fi tel: 050 327 3413 och kommunarkitekt Tero Luomajärvi, e-posti tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi tel: 040 846 5657 (vänligen reservera tid för personligt sammanträffande).

 

 

Invånarmöte

 

Hålls tisdag 29.8.2017 kl. 18.00 – 20.00 i kommunhusets Kyrkslättssal, Ervastvägen 2. Ingång via sidodörren mot Nordea banken kl. 17.45 – 18.00.

 

Kyrkslätt 11.8.2017

Kommunaltekniska nämnden