Beredningsmaterialet för Masaby delgeneralplan framlagt

13.11.2017 12:21

Kategori: Kungörelse

Målsättningen för Masaby delgeneralplan är att möjliggöra tillväxtförutsättningar för Masaby och dess närområde, det vill säga att det blir möjligt att placera 10 000 – 15 000 invånare på delgeneralplaneområdet i enlighet med utvecklingsplanen för Kyrkslätts markanvändning 2040.

I enlighet med kommunens målsättningar och de riksomfattande målen för områdesanvändningen placeras den största delen av nya bostadsbyggandet i centrumzonen, i närheten av Masaby station och invid god servicenivå inom kollektivtrafiken, men delgeneralplanen anvisar mångsidiga byggnadsmöjligheter för olika former av boende. Med att koncentrera boendet till centrum strävar man till att främja uppkomsten av kommersiell service på området.

 

För tillfället bor det ca. 6200 invånare på området och arealen för området som planläggs är ca. 13 kvadratkilometer. Delgeneralplanens riktår är 2040.

 

Beredningsmaterialet för Masaby delgeneralplan är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30, 13.11 – 15.12.2017 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2.

 

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen

www.kyrkslatt.fi > BOENDE OCH MILJÖ > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt

 

Kommunens invånare och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

 

Ansvariga planerare: planläggningsarkitekt Annika Pousi, e-post: annika.pousi@kirkkonummi.fi tel: 050 327 3413 och kommunarkitekt Tero Luomajärvi, e-post tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi tel: 040 846 5657 (vänligen reservera tid för personligt sammanträffande).

 

 

Invånarmöte

 

Hålls tisdag 21.11.2017 kl. 18.00 – 20.00 i kommunhusets Kyrkslättssal, Ervastvägen 2. Ingång via sidodörren mot Nordea banken kl. 17.45 – 18.00.