Berätta din åsikt om grunderna för planen för småbarnspedagogik

01.11.2018 07:00

Kategori: Småbarnspedagogik Barn

Utbildningsstyrelsen reviderar de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. Syftet med revideringen är att förtydliga begrepp, innehåll och källhänvisningar i enlighet med den nya lagen. 

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla en möjlighet att bekanta sig med utkastet för de nya grunderna och att kommentera förändringarna under tiden 1–14.11.2018. Webbenkäten är öppen för alla. Den som svarar kan vara vårdnadshavare, barn, anställd inom småbarnspedagogiken eller en person om är intresserad av att utveckla småbarnspedagogiken.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Barn som cyklar