Belysningen i gångtunneln vid Kyrkslätts station har reparerats

17.10.2018 10:14

Kategori: Gator och vägar

Kyrkslätts stationstunnel är i bruk under byggtiden. Man har fäst uppmärksamhet vid belysningen under den tid bygget pågår. Tyvärr inträffar det på bygget mer skadegörelse än vanligt, varför lampor blir stulna och ledningar ständigt blir löstagna.

Vi beklagar de olägenheter som drabbar användare och passagerare. Lampor repareras ständigt av entreprenören. Samma aktivitet riktas mot hissar, varför de upprepade gånger är ur bruk.

Kommunaltekniska tjänster

alikulku