Bekämpningen av jätteloka är aktuell

08.05.2018 14:17

Kategori: Boende och miljö

Det lönar sig att börja bekämpa jättelokan i början av växtsäsongen, då bekämpningen är lättast och förstörandet av växtligheten mest effektivt. Det bästa sättet att utrota enskilda jättelokor är att gräva upp hela roten. Bekämpning av större bestånd görs genom att täcka in växterna, samla in blommorna och genom att bespruta med kemikalier. Det är viktigt att skydda sig på rätt sätt för att undvika brännskador!

Anvisningar för identifiering och bekämpning av jätteloka:

Anvisningar/kommunens webbplats (på finska)
Anvisningar/NTM-centralen (på finska)

Jättelokan