BEHÄRSKA DIN SMÄRTA - Egenvård av långvarig smärta

Kyrkslätts kommuns fysioterapi, mottagningsverksamhet och mentalvårdstjänster erbjuder inspelningar för patienter med smärta. Du kan lyssna på inspelningarna enligt din egen tidtabell. Det finns sex (6) inspelningar och varje inspelning kan lyssnas på via youtube -länken.

I inspelningarna får du information om:

·         betydelsen av motivation vid egenvård av smärta

·         mekanismer och vård av långvarig smärta

·         kroppsmedvetenhet

·         sammanjämkning av motion och smärta

·         sinnets välbefinnande

·         avkoppling

 

Du kan titta på inspelningarna via denna länk, på rehabiliterings- och terapitjänsternas sida eller på mental- och missbrukarvårdstjänsternas gruppverksamhetssida.

Suomen Kipu ry

Bekanta dig också med Suomen Kipu ry:s verksamhet som erbjuder personer med smärtsymtom och deras nära anhöriga kamratstöd, pålitlig information och möjligheter att påverka.

Du kan diskutera med en stödperson via tjänsten Kipuluuri må och on kl. 18–20 och fr kl. 18–21 tfn 050 464 4333 eller skicka e-post till adressen tukilinja@suomenkipu.fi

 www.suomenkipu.fi