Befrielse från eller sänkning av klientavgift

En familj kan på ansökan beviljas en sänkning eller befrielse från klientavgiften för småbarnspedagogik på basis av underhållsskyldighet, utkomstförutsättningar eller vårdsynpunkter. Sänkning av avgift av ovannämnda orsaker baserar sig på förordande av en socialarbetare. Förordnandet kan lämnas in som bilaga till ansökan till småbarnspedagogik eller om barnet redan deltar i småbarnspedagogik till servicesekreteraren (Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidssektorn / Småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt).

Chat bot

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare:

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi