Befolkningen statistikområdesvis 31.12.2022

31.12.2022 invånare sammanlagt 40 776 (differens till 2021: +240 inv.,  +0,6%)

Genom att klicka på området får du information om områdets invånarantalet och språken. Du kan flytta kartan genom att hålla in musens knapp.

I siffrorna ingår inte personer som bor i anstalter. Till gruppen Annat modersmål (äidinkieli muu) hör alla personer med annat modersmål samt nyfödda vars modersmål man inte ännu fått veta.

You must approve to our use of cookies to view this content.