Befolkningen statistikområdesvis 31.12.2018

Genom att klicka på området får du information om invånarantalet och språken. Du kan flytta kartan genom att hålla in musens knapp.

I siffrorna ingår inte personer som bor i anstalter. Till gruppen Annat modersmål (äidinkieli muu) hör alla personer med annat modersmål samt nyfödda vars modersmål man inte ännu fått veta.

Kyrkslätt

sammanlagt            39 319 
finskspråkiga          29 572                   kvinnor  19 355           Finska medborgare    36 214
svenskspråkiga         6 488                   män       19 109           Andra medborgare       2 250
annat modersmål      3 259