Befolkningen statistikområdesvis 31.12.2018

Genom att klicka på området får du information om invånarantalet och språken. Du kan flytta kartan genom att hålla in musens knapp.

I siffrorna ingår inte personer som bor i anstalter. Till gruppen Annat modersmål (äidinkieli muu) hör alla personer med annat modersmål samt nyfödda vars modersmål man inte ännu fått veta.

Invånare sammanlagt        31.12.2019    39 619   (differens till 2018: +300)