Bastuservice

Kommunens hemvård producerar i form av en egen tjänst bastu- och duschservice då kunden inte har ändamålsenliga möjligheter att tvätta sig hemma. Bastuservicen ordnas i vård- och omsorgsväsendets egen enhet (Lindgården). Bastutransport ordnas som köpt tjänst för sådana som inte kan komma eller kan ordna transport själva. Bastuservice 1 x vecka kostar kunden 7€/gång. Beviljad stödtjänst antecknas i kundens service- och vårdplan.

Mer information

Servicebehovsbedömare

telefon: 040 1269 819 eller 040 1269 614