Barnträdgårdslärare, Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidssektorn, Haapajärven päiväkoti

10.09.2018 10:48

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun, BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN, Dagvård, Finska tjänster inom småbarnspedagogik, Finska daghemmen, Haapajärven päiväkoti

 

2000991722

                     

I Haapajärven päiväkoti ledigförklaras en ordinarie tjänst som barnträdgårdslärare fr.o.m. 25.9.2018.

Vi söker dig som engagerat genomför och utvecklar högklassig pedagogik i den småbarnspedagogiska verksamheten i Kyrkslätt samt verkar som pedagogisk kompanjon under barnets enhetliga lärostig. Vår verksamhet baserar sig på arbetstagarorienterad verksamhetskultur, där arbetstagaren deltar i måluppställningen för sin verksamhet, bedömningen av kvaliteten samt i prognostiserandet och utvecklandet av verksamheten.

Vi förväntar oss att du har visioner och kännedom om samarbetet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen, och att du har intresse av att utveckla den enhetliga lärostigen tillsammans med de andra kunniga inom teamet och de pedagogiska kompanjonerna.

Behörighetskrav enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). En sökande till tjänsten som barnträdgårdslärare som uppfyller behörighetsvillkoren kan genast då arbetsförhållandet inleds beviljas den lönedel som motsvarar det första eller andra arbetserfarenhetstillägget.

Den som blivit vald ska visa upp ett godtagbart läkarutlåtande eller ett av Kyrkslätts kommuns företagshälsovård utfärdat utlåtande om sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Arbetet börjar 25.9.2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökningarna ska lämnas elektroniskt senast 24.9.2018 kl. 12.00 under adressen: www.kommunrekry.fi (jobbnyckel 196297).

Förfrågningar: daghemsföreståndare Krista Lappalainen, tfn 040-8361742, e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi