Barnskyddsanmälan

Var och en har rätt att göra (också anonymt) en barnskyddsanmälan om man är orolig för ett barns eller en ung persons välmående. Man kan ringa barnskyddets och familjetjänsternas jour och konfidentiellt diskutera sin oro tillsammans med en sakkunnig. Myndigheterna är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan då de fått kännedom om ett barn vars vård eller behov av omsorg, förhållanden som äventyrar utvecklingen eller eget beteende fordrar utredning av behovet av barnskydd.

Barnskyddsanmälan (pdf)

Barnskyddsanmälan för kommuninvånare (web blanket) Hox! Inte för myndigheter

Kontakt (myndighet tar kontakt med föräldrarnas samtycke, laddbar word)

Barnskyddets och familjetjänsternas jour

må– fr  kl. 8.00–15.00

040 573 9193

 

Barnskyddets jour under övriga tider och på veckoslut

Esbo social- och krisjour

09 8164 2439