Barnskydd

Barn- och familjespecifikt barnskyddsarbete

Barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling samt ett privilegium att få särskilt skydd. Barnet bör få uppleva positiva och nära relationer, speciellt till sina föräldrar. Barnskyddet utgör arbete för barnens och familjernas bästa i syfte att trygga gynnsamma uppväxtförhållanden för barnen och stöd för föräldrarnas uppgift att fostra.

Klientrelationen till barnskyddet börjar då socialarbetaren på basis av bedömningen av vårdbehovet konstaterar att

  • uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns hälsa eller utveckling
  • ett barn genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling
  • ett barn behöver tjänster och stödåtgärder enligt barnskyddslagen
  • ett barn behöver tjänster enligt barnskyddslagen innan bedömningen av servicebehovet blivit färdig.

Familjetjänsternas och barnskyddets verksamhet i undantagssituationen

I denna undantagssituation erbjuds barnfamiljer hjälp enligt behovsprövning. I tjänsterna enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen följer vi regeringens linjedragning enligt vilken man uppmanar att undvika närkontakter och stora möten. Linjedragningen är gjord för att skydda befolkningen.

I praktiken centraliserar vi arbetet så, att vår egen personal stöder familjerna i denna situation. Vi har ökat telefonrådgivningen och telefonjouren genom ett tillfälligt extra jour-par. Vi har nu två journummer i bruk, på vilka man når socialvårdspersonalen vardagar klo 8-15.
Telefon 1: 040 5739193 och telefon 2: 050 5880990.
Vi har dagligen ett rörligt team som svarar på familjers olika behov. Samarbetspartners och familjerna själva kan vara i kontakt via journummer eller direkt med den ansvariga socialarbetaren/-handledaren.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Barnskydd
ömsesidig aktivitet / socialvård

Kontaktuppgifter

 

Kyrkslätts barnskydd

Purokummuntie 1

02400 Kyrkslätt

växel 09 29681

Barnskyddsanmälningar och kontaktbegären

Jour för barnfamiljer

Torgvägen 3

02400 Kyrkslätt

 

Jour

 

Under tjänstetid

må– fr  kl. 8.00–15.00

040 573 9193

 

Övriga tider

Esbo social- och krisjour

09 8164 2439