Barnskydd

Barn- och familjespecifikt barnskyddsarbete

Barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling samt ett privilegium att få särskilt skydd. Barnet bör få uppleva positiva och nära relationer, speciellt till sina föräldrar. Barnskyddet utgör arbete för barnens och familjernas bästa i syfte att trygga gynnsamma uppväxtförhållanden för barnen och stöd för föräldrarnas uppgift att fostra.

Klientrelationen till barnskyddet börjar då socialarbetaren på basis av bedömningen av vårdbehovet konstaterar att

  • uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns hälsa eller utveckling
  • ett barn genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling
  • ett barn behöver tjänster och stödåtgärder enligt barnskyddslagen
  • ett barn behöver tjänster enligt barnskyddslagen innan bedömningen av servicebehovet blivit färdig.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Barnskydd
ömsesidig aktivitet / socialvård

Kontaktuppgifter

 

Kyrkslätts barnskydd

Purokummuntie 1

02400 Kyrkslätt

växel 09 29671

Barnskyddsanmälningar och kontaktbegären

Jour för barnfamiljer

Torgvägen 3

02400 Kyrkslätt

 

Jour

 

Under tjänstetid

må– fr  kl. 8.00–15.00

040 573 9193

 

Övriga tider

Esbo social- och krisjour

09 8164 2439