Barnskydd

Barn- och familjespecifikt barnskyddsarbete

Barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling samt ett privilegium att få särskilt skydd. Barnet bör få uppleva positiva och nära relationer, speciellt till sina föräldrar. Barnskyddet utgör arbete för barnens och familjernas bästa i syfte att trygga gynnsamma uppväxtförhållanden för barnen och stöd för föräldrarnas uppgift att fostra.

Klientrelationen till barnskyddet börjar då socialarbetaren på basis av bedömningen av vårdbehovet konstaterar att

  • uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns hälsa eller utveckling
  • ett barn genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling
  • ett barn behöver tjänster och stödåtgärder enligt barnskyddslagen
  • ett barn behöver tjänster enligt barnskyddslagen innan bedömningen av servicebehovet blivit färdig.


Bra att veta
Du kan ge respons

Kolla in vår broschyr

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Tjänster för familjer - Barnskydd
ömsesidig aktivitet / socialvård

Kontaktuppgifter

Kyrkslätts Välfärdcentralen

Familjecentral

Äängsvägen 2, vån. 3. 

_______________________________________________________________________Barnskyddsanmälningar och kontaktbegären

Jour för barnfamiljer

Välfärdscentral, 

Åängsvägen 2, vån. 1

Jour

 

Under tjänstetid

må– fr  kl. 8.00–15.00

040 573 9193

 

Övriga tider

Västra Nylands social- och krisjour

09 8164 2439