Barns och ungas motion – avgiftsfri utbildning i anpassad motion

01.04.2021 15:28

Kategori: Barn Unga Idrott och friluftsliv Fritid Ungdoms- och idrottstjänster

Arbetar du med barns och ungas motionshobbyer?
Är du intresserad av att utvidga ditt kunnande till anpassad motion?

Det erbjuds avgiftsfri utbildning i instruktion i anpassad motion för barn och unga i behov av särskilt stöd. På utbildningen lär du dig bland annat att ta hänsyn till barns och ungas olika behov i motion, får verktyg för att möjliggöra hinderfri instruktion och lär dig om användning av olika hjälpmedel i motion.

Utbildningen är i två delar. I den första delen genomgår de som deltar i utbildningen nätstudier i anpassad motion och handikappidrott under april 2021.

I den andra delen träffas vi i början av hösten med praktisk instruktion under handledning av specialister i anpassad motion, och då ligger fokus på det praktiska lärandet och instruktionsövningarna.

Efter utbildningarna förstår du bättre olika funktionsförmågor och får kunnande och säkerhet att mångsidigt och tryggt instruera olika målgrupper i anpassad motion.

Anmälan senast 9.4.2021 på adressen beatrice.soderholm(@)kirkkonummi.fi
Mer information får du av idrottsinstruktören för specialgrupper Beatrice Söderholm.

Kyrkslätts kommun möjliggör utbildningen som en del av pilotprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Kyrkslätts kommuns fritidstjänster

Tecknade serier som sitter vid ett bord i ett möte