Barns och ungas hobbymöjligheter finns i tjänsten Harrastushaku.fi

01.02.2019 10:00

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Service Fritid

Kyrkslätts kommun har anslutit sig till tjänsten Harrastushaku.fi, vars syfte är att så enkelt som möjligt ge kommunens barn och unga samt deras föräldrar information om hobbymöjligheter på ett och samma ställe. Samtidigt kan aktörerna lyfta fram sin egen verksamhet. I tjänsten presenteras kommuners, föreningars och organisationers hobbyer för barn och unga i åldern 7-25 år i Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors och Vanda.

Redan 19 aktörer är med

I Kyrkslätt har redan 19 aktörer anslutit sig till tjänsten. Vi hoppas att alla föreningar och organisationer i Kyrkslätt, vilka erbjuder hobbymöjligheter för barn och unga, kommer med. Tjänsten är gratis.

I tjänsten kan man uppdatera antingen:

  • en allmän beskrivning av verksamheten och lägga till en länk till beskrivningen på vår webbsida eller till anmälningssystemet som är i bruk
  • alla öppna, tillbudsstående hobbymöjligheter, så som kurser och läger

Det är möjligt att i tjänsten ta ibruk ett elektroniskt anmälningssystem.                                   

Hur kan man komma med och uppdatera sitt eget hobbyutbud för Kyrkslätts del?

Be användarkoder per e-post av planeraren inom fritidstjänsterna Päivi Sorvari. Hon ger tilläggsuppgifter, stöd och rådgivning. Vid behov kan Päivi komma och ge handledning på plats.

Kontaktuppgifter:

paivi.sorvari(a)kirkkonummi.fi eller tfn 040 126 9625.

 

harrastus