Barnrådgivning

Barnrådgivningens tjänster är avsedda för barn under skolåldern och deras familjer. Familjen har en egen hälsovårdare enligt bostadsområde.

19.3.2020

Rådgivningsverksamheten fortsätter ganska normalt så länge som förhållanden möjliggör det och  personalresurser finns till förfogande (ingen gruppverksamhet).   Kom till rådgivningen endast så du är helt frisk och tillbringa möjligast kort tid i väntrummet. Detta är viktigt att uppmärksamma för att minimera smittspridning under undantagsperioden. Barnets båda föräldrar är välkomna till rådgivningen på barnets första rådgivningsbesök och till de omfattande besöken på rådgivningen ( 4 mån,1,5 år samt 4 år). Till de övriga besöken önskar vi att endast ena förälder kommer med barnet till rådgivningen. 


Man besöker barnrådgivningen regelbundet enligt programmet för periodiska granskningar samt enligt de individuella behoven av ert barn eller er familj. Vid besöken uppföljer man tillväxten och utvecklingen av barnet samt stödjer familjens hälsa, välfärd och föräldraskap. Centrala frågor som tas upp är bl.a. barnuppfostran, dygnsrytm, familjens resurser, näring, motion, friluftsliv, rusmedel, humör, familjevåld samt familjens ekonomiska läge. Vid barnrådgivningen får barnet vaccinationer som hör till det riksomfattande vaccinationsprogrammet.

Båda föräldrarna är alltid välkomna till rådgivningen. Vi önskar särskilt att båda föräldrarna deltar i de s.k. omfattande kontrollerna då barnet är 4 månader, 1,5 år och 4 år gammal. I dessa kontroller är både hälsovårdaren och läkaren närvarande. Barnrådgivningens hälsovårdare gör också hembesök i mån av möjlighet.

Vid rådgivningen strävar man efter att så tidigt som möjligt upptäcka behovet av särskilt stöd hos barnfamiljer och ordna ändamålsenligt stöd och hjälp. Man samarbetar bl.a. med munhälsovården, småbarnspedagogiken, skolhälsovården, socialväsendet, den specialiserade sjukvården, rehabiliteringstjänsterna och tredje sektorn.

Man kan inte besöka rådgivningen om man är sjuk, och vid rådgivningen vårdar man inte barn som plötsligt insjuknat. Man kan dock rådfråga hälsovårdaren per telefon.

En del av rådgivingstiderna kan reserveras elektroiniskt på eHälsan. Tjänsten kräver ett skriftligt avtal.


Frågeformulär till föräldrarna som rådgivningen använder

När barnet är 4 månader gammalt

Kraftresurser i vardagen hos spädbarnsfamiljer

När barnet är 1½ år gammalt

Förfrågan till föräldrarna
Förfrågan gällande rusmedel

När barnet är 4 år gammalt

Förfrågan till föräldrarna
Förfrågan gällande rusmedel

 

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide

Amningsinfo

      

Neuvokasperhe

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Rådgivningstjänster
rådgivningsbyråer / barnrådgivningsbyråer

Kom inte till rådgivninen då du är sjuk


Tidsbestälnning och rådgivning vardagar

kl 12.00-13.00Barnrådgivningen i centrum

Torgvägen 2, 02401 Kyrkslätt

Grönroos Ann-Gerd
040 1269152


Helsingius Theresa
040 1269150

Aarnio Sara ( ti-ons) 

040 1269153


Kärki Mari
050 3796133

Leinonen Inari

040 1269241


Vilminko Petra
040 1269154


Väisänen Sari
040 1269154

Bredbergets område

Bredbergsvägen 4

Carpelan Nancy
050 4143684

Barnrådgivningen i Masaby

Lingonbacka 12

Heikkinen Veronica /
Kiiskinen Sofia
050 3647135


Hellsten Satu
040 1269155


Makkonen Tanja
040 1269158

Barnrådgivningen i Veikkola

Sportstigen 7 C

Hedberg Linda
040 1269157


Kantola Annina
040 1269244

Vairio Anna

050 3107065

Avdelningsskötare

Anna-Lotta Aaltonen

tfn 050 3107064