Barnrådgivning

Barnrådgivningens tjänster är avsedda för barn under skolåldern och deras familjer. Familjen har en egen hälsovårdare enligt bostadsområde.

Man besöker barnrådgivningen regelbundet enligt programmet för periodiska granskningar samt enligt de individuella behoven av ert barn eller er familj. Vid besöken uppföljer man tillväxten och utvecklingen av barnet samt stödjer familjens hälsa, välfärd och föräldraskap. Centrala frågor som tas upp är bl.a. barnuppfostran, dygnsrytm, familjens resurser, näring, motion, friluftsliv, rusmedel, humör, familjevåld samt familjens ekonomiska läge. Vid barnrådgivningen får barnet vaccinationer som hör till det riksomfattande vaccinationsprogrammet.

Båda föräldrarna är alltid välkomna till rådgivningen. Vi önskar särskilt att båda föräldrarna deltar i de s.k. omfattande kontrollerna då barnet är 4 månader, 1,5 år och 4 år gammal. I dessa kontroller är både hälsovårdaren och läkaren närvarande. Barnrådgivningens hälsovårdare gör också hembesök i mån av möjlighet.

Vid rådgivningen strävar man efter att så tidigt som möjligt upptäcka behovet av särskilt stöd hos barnfamiljer och ordna ändamålsenligt stöd och hjälp. Man samarbetar bl.a. med munhälsovården, småbarnspedagogiken, skolhälsovården, socialväsendet, den specialiserade sjukvården, rehabiliteringstjänsterna och tredje sektorn.

Man kan inte besöka rådgivningen om man är sjuk, och vid rådgivningen vårdar man inte barn som plötsligt insjuknat. Man kan dock rådfråga hälsovårdaren per telefon.

En del av rådgivingstiderna kan reserveras elektroiniskt på eHälsan. Tjänsten kräver ett skriftligt avtal.


Frågeformulär till föräldrarna som rådgivningen använder

När barnet är 4 månader gammalt

Kraftresurser i vardagen hos spädbarnsfamiljer

När barnet är 1½ år gammalt

Förfrågan till föräldrarna
Förfrågan gällande rusmedel

När barnet är 4 år gammalt

Förfrågan till föräldrarna
Förfrågan gällande rusmedel

 

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide

Amningsinfo

      

Neuvokasperhe

Barn och barnfamiljer
Rådgivningstjänster
rådgivningsbyråer / barnrådgivningsbyråer

Telefontid vardagar

kl 12.00-13.00Barnrådgivningen i centrum

Torgvägen 2, 02401 Kyrkslätt

Grönroos Ann-Gerd
09 29683905


Helsingius Theresa
09 29683902

Kiiskinen Sofia

09 29683348


Kärki Mari
09 29683926

Leinonen Inari

09 29683903


Vilminko Petra
09 29683906


Väisänen Sari
09 29683900

Bredbergets område

Bredbergsvägen 4

Carpelan Nancy
09 29683343

Barnrådgivningen i Masaby

Lingonbacka 12

Heikkinen Veronica /
Kiiskinen Sofia
09 29683525


Hellsten Satu
09 29683524


Makkonen Tanja
09 29683526

Barnrådgivningen i Veikkola

Sportstigen 7 C

Hedberg Linda
09 29683625


Kantola Annina
09 29683632

Vairio Anna

050 3107065

Avdelningsskötare

Anna-Lotta Aaltonen

tfn 050 3107064