Barnatillsyningsman

Barnatillsyningsmannaverksamheten i Kyrkslätt.

Avtalsärenden

Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna med uppgörandet av avtal om boende, vårdnad, umgängesrätt och underhåll gällande barn, samt fastställer avtalen som ingåtts. Avtalsparter är föräldrarna. Det fastställda avtalet är lika lagakraftvunnet som ett domstolsbeslut.

I avtalsärenden ska föräldrarna i princip sköta ärendet tillsammans. Då man reserverat tid hos barnatillsyningsmannen, ska man meddela tiden till den andra föräldern.  Ifall föräldrarna bor på olika orter, och de därför inte kan sköta ärende tillsammans, kan de träffa barnatillsyningsmannen på sin egen hemort.   Det vore bra om föräldrarna, i synnerhet om de sköter ärendet på olika orter, kunde diskutera i förväg om vad de vill avtala hos barnatillsyningsmannen.


Faderskapsärenden

Barnatillsyningsmannen svarar också för att utreda faderskapet till barn som fötts utom äktenskapet.  Man kan också erkänna faderskap i samband med rådgivningsbesök innan barnet föds.  Om faderskapet inte erkänns innan barnet föds, sköts erkännandet/utredandet hos barnatillsyningsmannen eller vid behov via tingsrätten. 

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Tjänster för familjer - Medling i familjeärenden och familjerätten
yrken / barnatillsyningsmän

Kontaktuppgifter och telefontider

Anu Haapalehto
tfn 040-7423485
telefontid må–to kl. 10.00-11.00
växel (09) 29671
e-post: anu.haapalehto@kirkkonummi.fi


Besöksadress

Äängsvägen 2, vån 3. 
02400 Kyrkslätt


Postadress

Kyrkslätts kommun
Bastjänster / Barnatillsyningsman
PB 20
02401 Kyrkslätt