Barn med på jobbet-dagen ordnades idag i Kyrkslätts kommunhus

23.11.2018 15:15

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Idag var det fullt med liv i kommunhuset då barnen fick komma och bekanta sig med sina föräldrars arbetsplatser. Dagen var säkert intressant för de små deltagarna och barnen fick en bättre uppfattning om föräldrarnas arbete och arbetsplats. 

"" ""

Förvaltningsdirektör Anu Karkinen tog emot barnen vid den gemensamma tillställningen. Tillställningen började med presentation och saft och kakor - situationen var så spännande att alla inte riktigt kom ihåg sitt eget namn. Anu berättade för barnen lite om kommunen och det som händer i kommunhuset. Efter det började de entusiastiska deltagarna leken trasiga telefonen. "Kunnanjohtajan nimi on Tarmo Aarnio” (Kommundirektörens namn är Tarmo) blev till slut "Kirkkonummen hunaja on Kaarina” (Kyrkslätts honung är Kaarina). 

"" ""

Som arbetsplats är kommunhuset rätt spännande - i nedre våningen finns arkivet där man bl.a. förvarar Kyrkslätts äldsta bok. I övre våningen fick barnen besöka kommundirektörens arbetsrum från vilket ”man kan se hela världen”! Också kommundirektörens ämbete var eftertraktat. 

""

Eftermiddagsstunden var trevlig, tack vare de små glada gästerna - välkomna åter!

 

""

Dagens syfte

Många barn vet kanske inte eller kan inte förklara vad de egna föräldrarna jobbar med.  Det är viktigt för barnen att de får se och uppleva var de människor som är viktiga för dem jobbar och vad det betyder att jobba.  Det är också bra för arbetsplatserna att få se de anställdas barn.

Modellen till Barn med på jobbet-dagen har tagits från motsvarande nationella dagar som firas ibland annat USA och Storbritannien. Barnombudsmannens kansli koordinerar planeringen av kampanjdagen i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna.

Barn med på jobbet-dagen erbjuder arbetsplatser möjligheten att lyfta fram barnens röst och delaktighet och dra nytta av barns och ungas uppfriskande tankar. Syftet med Barn med på jobbet-dagen är inte att låta barnet utföra ett egentligt arbete utan att låta honom eller henne få bekanta sig med en förälders eller annan närstående persons vardag.

http://www.lapsimukaantoihin.fi/pa-svenska/ 

Barn med på jobbet 2018