Barn i 2–6 års ålder

Vi kallar ditt barn till granskningen på den tidpunkt som vi kommit överens i samband med det senaste granskningsbesöket. Vi skickar tiden för granskningen per brev till er hemadress. Om den föreslagna tidpunkten inte passar, kan du flytta eller annullera den via vår tidsbeställning. Om er familj har precis flyttat till kommunen, och granskning av ditt barns mun och tänder vore aktuell, ta kontakt med vår tidsbeställning för att komma överens om en tid.

Utöver granskningen går vi under det första besöket tillsammans igenom situationen i anslutning till ert barnets tänder och mun och ger råd och handleder i egenvård av ditt barns mun och tänder. I samband med besöket kommer vi också överens om tidpunkten för följande kontroll. Under besöket har du en bra möjlighet att fråga våra sakkunniga om saker i anslutning till munhälsovården som du undrar över. 

Barnens tandvårdsbesök är avgiftsfria tills barnet fyller 18 år. För oanvänd tid som inte annullerats uppbärs dock en avgift enligt förordningen från och med 15 års ålder. Olycksfallsintyg är också avgiftsbelagda.