Badsträndernas sommarsäsong börjar

03.06.2019 10:00

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Den officiella sommarsäsongen på Kyrkslätts badstränder börjar. Av Kyrkslätts badstränder finns det badövervakning endast på Djupströms badstrand. Badövervakning sker dagligen kl.10.00-18.00 under perioden 3.6.-4.8. Övervakningen har köpts av Kirkkonummi Gladius ry. Mer information om badstränderna på adressen www.kyrkslatt.fi/badstrander

Vattenresultaten från Kyrkslätts badstränder uppdateras under punkten Uimavesien valvonta på Esbo stads miljö- och hälsoskydds finska webbsidor. Sidorna finns endast på finska. Esbo uppdaterar sidorna då prover tagits och resultaten finns till förfogande.

syvis