Avvikelser i vård- och omsorgstjänsters öppettider under sommaren

28.05.2021 09:21

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Service

Familjetjänster

Hälsovårdstjänster

Preventivrådgivningarna är stängda 12.7–8.8.

Rådgivningen i Laajakallion koulu är stängd 28.6–15.8 och rådgivningarna i Masaby och Veikkola är stängda 12.7–25.7. Under denna period får man rådgivningstjänster på familjecentralens rådgivning.

På rådgivningarna sköts under perioden 21.6–8.8 kontroller av gravida mammor och barn upp till 1,5 års ålder samt övriga nödvändiga kontroller. 

Skol- och studerandehälsovården är öppen under skolans läsår. Om somrarna träffar hälsovårdarna på tidsbeställning eleverna som ska börja skolan.

Tjänster för barnfamiljer

Familjerådgivningen är stängd 12.7–15.7.

Talterapin är stängd 12.7–30.7.

Familjesocialarbete

Barnatillsyningsmannaverksamheten är stängd 9.7–11.8.

Tjänster för personer i arbetsför ålder

Mental- och missbrukarvårdstjänster

Mentalvårdstjänsterna för unga är stängda 5.7–1.8.

Handikappservice

Arbetscentralen för utvecklingsstörda är stängd 1.7–1.8.

 
Tjänster för äldre

Dagverksamheten för de äldre är stängd.

 

Hälsotjänster

Mottagningsverksamhet

Masaby hälsostation är stängd 28.6–8.8.

Veikkola hälsostation är stängd 12.5 och 28.6–8.8

Under denna period ordnas läkarnas och skötarnas mottagningar på hälsostationen i centrum begränsat.

Munhälsovård

Tandkliniken i Kantvikin koulu är stängd 1.6–15.8.

Tandkliniken i Kirkkoharjun koulu är stängd 9.7–11.8.

Tandkliniken i Nissnikun koulu är stängd 18.6–16.8.

Tandkliniken i Veikkola är stängd 19.7–1.8.

Tandkliniken i Masaby hälsostation är stängd 8.7–25.7.

Tandkliniken vid Kyrkslätts social- och hälsocentral och munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning och brådskande vård (första hjälpen) i anknytning till den betjänar normalt.

 

 

 

 

""