Avvikelser i vård- och omsorgstjänsters öppettider under julen och årsskiftet

14.12.2020 12:31

Kategori: Service

Socialtjänster
Barnatillsyningsmannaverksamheten har stängt 23.12–5.1.

Hälsovårdstjänster
Jouren i Kyrkslätts hälsostation är öppen varje dag kl. 8.00–20.00.
Hälsostationen i centrum betjänar vardagar med normala öppettider.                                       

Hälsostationerna i Masaby och Veikkola är stängda 28.12- 10.1.                                              

Laboratoriet (HUSLAB) och röntgen (HUSRTG) är öppna normalt på vardagar i hälsostationen i centrum. 

Rådgivningen vid Laajakallion koulu är stängd 21.12–6.1. Kunderna kan vara i kontakt med rådgivningen i centrum i brådskande ärenden. De övriga rådgivningarna är öppna normalt under vardagar.

Tandklinikerna är stängda enligt följande:
Tandkliniken vid Kirkkoharjun koulu 24.12–6.1.
Tandkliniken vid Kantvikin koulu 22.12–10.1.
Tandkliniken vid Nissnikun koulu 24.12–3.1.
Tandklinik 2 i Veikkola 24.12–3.1.
Munhälsovårdens tidsbeställning/jour finns vid Kyrkslätts hälsostation under vardagar.

Stödtjänster för funktionsförmågan
Arbetscentralen är stängd 21.12–3.1.
Dagcentret Ankkuri är stängt fr.o.m. 23.12.2020.

Välfärdstjänster för de äldre
Dagverksamhet för äldre är stängd 1.12–3.1.