Avvikelser i tömningen av avfallskärl

27.01.2018 12:20

Kategori: Boende och miljö Service

HRM är vecka 5 tvungen att tömma avfallskärlen  kl. 5.30-22 avvikande från avfallshanteringsbestämmelserna. Orsaken är AKT:s stödstrejk gällande aktivmodellen 2.2.2018, som också påverkar tömningen av avfallskärlen. Vecka 5 kör man också tidigt på dagen. HRM strävar till att sköta hela veckans körningar på fyra dagar, men troligtvis lyckas det inte på alla områden. HRM fortsätter med tömningskörningarna på de områden där det är möjligt också på lördagen, och sköter resten i början av vecka 6.

jää