Avvikelser i kommunens betjäningstider sommaren 2022

01.06.2022 11:30

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service Vård- och omsorgsväsendet

Kommunhuset är stängt 4–31.7. I övrigt är kommunhuset öppet normalt må kl. 8.30–17 och ti–fr kl. 8.30–16. Kommunens telefonväxel betjänar hela sommaren kl. 8.30–15.30.

Kommunens registratur betjänar hela sommaren, tfn 040 836 7769, e-post kirjaamo@kirkkonummi.fi. Kungörelserna kan läsas på kommunens webbplats på adressen  www.kyrkslatt.fi. Handlingar kan lämnas i postlådan vid kommunhusets huvuddörr. Postlådan töms varje arbetsdag.

Kommunens växel, tfn 09 29671  
Kommunhusets vaktmästare tfn 040 126 9605, ingen betjäning 4–31.7. 
Kommunens servicekontor tfn 09 2967 2220, stängt 4–31.7. 
Jourhavande serviceman som sköter kommunens fastigheter, tfn 040 514 0091
Kyrkslätts vattens jour 24/7, tfn 09 2967 2275, ej sms 

Invånarparkerna är öppna hela sommaren. 

Servicehandledningen inom finskspråkig småbarnspedagogik är öppen hela sommaren må–fr kl. 8.30–11, tfn 050 577 4755 eller varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi.

Servicehandledningen inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är öppen hela sommaren smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi. 

Simhallens årliga service utförs 26.6–31.7 och då är hallen stängd. Ytterligare information: www.kyrkslatt.fi/simhall.

Biblioteket betjänar hela sommaren. Närmare öppettider: www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/startsida. Bokbussen Ella har sommarpaus 16.6–5.8.

Vård- och omsorgstjänsternas betjäningstider sommaren 2022

Kyrkslätts social- och hälsocentral 

Telefonväxeln, tfn 09 29681 kl. 8.30–15.30.  
Hälsocentralens jour kl. 8–20
Hälsocentralens centraliserade tidsbeställning (återuppringning), tfn 09 2968 3401 må–to kl. 8–15.30, fr kl. 8–15 
Annullering av bokad tid, tfn 050 413 7413 

Munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning (återuppringning), tfn 09 2968 3269 

Jouren vid Jorv betjänar Kyrkslättsbor kl. 20–8, tfn 09 4718 3300 

Rådgivning

Preventivrådgivningarna är stängda 14.7–10.8.
Rådgivningsfilialen i Laajakallion koulu är stängd 27.6–7.8.
Rådgivningen i Masaby är stängd 4–31.7.
Rådgivningen i Veikkola är stängd 18–31.7.
Under denna period får man rådgivningstjänster på familjecentralens rådgivning.

På rådgivningarna sköts under perioden 20.6–14.8 kontroller av gravida mammor och barn upp till 1,5 års ålder samt övriga nödvändiga kontroller.

Skol- och studerandehälsovården är öppen under skolans läsår. Om somrarna träffar hälsovårdarna på tidsbeställning och enligt överenskommelse eleverna som ska börja skolan.

Tjänster för barnfamiljer

Familjerådgivningen är stängd 11–31.7.
Talterapin är stängd 11–31.7.
Hemservicen för familjer är stängd 18–24.7.

Familjesocialarbete

Barnatillsyningsmannaverksamheten är stängd 27.6–24.7.
Handikappservice
Arbetscentralen för intellektuellt funktionsnedsatta är stängd 1–31.7.
Tjänsterna för äldre
Dagverksamheten för äldre är stängd.

Mottagningsverksamhet

Masaby hälsostation är stängd 27.6–7.8.
Veikkola hälsostation är stängd 27.6–7.8.
Under denna period ordnas läkarnas och skötarnas mottagningar på hälsostationen i centrum begränsat.

Munhälsovård

Tandkliniken i Veikkola är stängd 27.6–31.7.
Tandkliniken i Nissniku är stängd 13.6–14.8.
Tandkliniken i Kantvik är stängd 7.6–14.8.
Tandkliniken i Kirkkoharju är stängd 7.7–9.8.
Tandkliniken i Masaby hälsostation är stängd 4–31.7.
Tandkliniken vid Kyrkslätts social- och hälsocentral och munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning och brådskande vård (första hjälpen) i anknytning till den betjänar normalt.

Rehabiliteringstjänster

Fysioterapimottagningen i Veikkola hälsostation är stängd 20.6–14.8.
Fysioterapins centraliserade tidsbeställning må–to 20.6–14.8 endast kl. 8–9.

Kommunhus