Avvikelse i familjecentralens öppettider

21.06.2021 13:08

Kategori: Barn Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts familjecentral stänger undantagsvis redan kl. 15.00 torsdagen den 24.6.

Familjecentralens personal önskar er en trevlig midsommar!

Familjecentralen