Avvikande tömning av avfallskärl i mars

05.03.2018 11:08

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

HRM blir tvungen att avvikande från avfallshanteringsbestämmelserna tömma avfallskärlen i mars mellan kl. 5.30 och kl. 22 för att få alla behållare tömda. Avvikelsen beror på körarrangemangen. Ytterligare information: https://www.hsy.fi/sv/online-tjanster/Sidor/default.aspx.

 

HSY