Avtalet för Jokirinteen oppimiskeskus undertecknades

28.05.2018 17:47

Kategori: Tomter och byggande Utbildning Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Fritid Unga

Avtalet för byggandet av inlärningscentret Jokirinteen oppimiskeskus undertecknades på måndag 28.5.2018. Kyrkslätts kommun har valt SRV som entreprenör, och serviceavtalet innefattar såväl totalentreprenad som en underhållsperiod på 10 år.

Jokirinteen oppimiskeskus är Kyrkslätts kommuns största investering genom tiderna och också det största projektet som genomförs som totalentreprenad.

– När vi valde entreprenadform för ett och ett halvt år sedan, var det här projektet ett av de största skolprojekten i Finland. Samtidigt beslutade vi oss för att försöka få en så kallad livscykelmodell, berättar Jarno Köykkä, som ansvarar för Kyrkslätts kommuns verksamhetslokaler.

Livscykelmodell innebär att det i avtalet förutom själva byggprojektet också ingår underhåll en viss tid, när det gäller Jokirinteen oppimiskeskus är tiden 10 år.

Entreprenören SRV har redan genomfört flera totalentreprenader, men Jokirinne är den första som förverkligas enligt livscykelmodell.

Upphandlingen har gjorts med s.k. förhandlat förfarande, där beställaren och producentkandidaterna för förhandlingar under hela processen. Vid upphandlingen av Jokirinteen oppimiskeskus har användarnas synpunkter beaktats i hög grad och planen baserar sig på inlärningscentrets pedagogiska plan.

– Ofta har skolorna byggts så att man går med ”väggarna före”, det vill säga först bygger man skolan och först efter det funderar man på hur man ska få verksamheten att passa in, konstaterar Köykkä. I det här projektet har vi först funderat på verksamheten och användarna och efter det på väggarna som ska omge verksamheten.

Också SRV:s vice verkställande direktör Juha Toimela tackar för gott samarbete.

– Vi har redan fört mycket förhandlingar och känner varandra och målsättningarna bra, och det är en bra utgångspunkte. I det här projektet har pedagogiken hela tiden lyfts fram och vi kommer att fokusera på användarna både under själva byggprojektet och under underhållsperioden.

Jokirinteen oppimiskeskus kommer att ha plats för drygt 1300 elever. Till inlärningscentret flyttar Kirkkoharjun koulu och Finnsbackan päiväkoti. Vid planeringen av inlärningsmiljön beaktas den nya läroplanen, Kyrkslätts kommuns allmänna pedagogiska plan och inlärningscentrets egen pedagogiska plan.

""

Avsikten är att inlärningscentret i så hög grad som möjligt används också av andra kommuninvånare än eleverna och daghemsbarnen. Skolan kommer att kunna användas av medborgarinstitutet, musikinstitutet och lokala föreningar under kvällarna. Skolans gymnastiksal är också större än vanligt och den får en flyttbar läktare. När läktaren är öppen är golvytan tillräckligt stor för att uppfylla de nationella kraven för innebandy-planer.  Gymnastiksalen kan också möbleras som en festsal för 1000 personer.

""

Entreprenadpriset uppgår till ca 33,5 miljoner euro. Serviceavgifterna under den 10 år långa underhållsperioden uppgår till ca 6,5 miljoner euro.

Byggarbetena inleds i hösten och enligt planerna ska inlärningscentret stå färdigt i slutet av år 2020.  

Barnvänlig kommun -logo

Avtalet för byggandet av Jokirinteen oppimiskeskus undertecknas