Välj en sida

Avgörande av meningsskiljaktigheter

Kyrkslätts Vatten behandlar skriftliga reklamationer och ersättningsanspråk som inkommit via responsblanketten.

Om meningsskiljaktigheterna gällande avtal, faktura eller Kyrkslätts Vattens verksamhet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten förelägga ärendet konsumenttvistenämnden för avgörande.

www.kuluttajariita.fi/sv/

Innan ärendet föreläggs konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten vara i kontakt med magistraternas konsumentrådgivning.

https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/