Avgiftsfria grupper

AVGIFTSFRIA VATTENGYMPOR

Väck kroppen med avkopplande, men effektiv 35 minuters vattengympa. Du kan delta genom att endast betala simhallens inträdesavgift. Nivå 1-2.

Tisdag

06.30-07.05     VATTENGYMPA FÖR MORGONPIGGA, stora bassängen, grunda delen

07.30-08.05     VATTENGYMPA FÖR MORGONPIGGA, stora bassängen, grunda delen

Torsdag

06.30-07.05     VATTENGYMPA FÖR MORGONPIGGA, stora bassängen, grunda delen

07.30-08.05     VATTENGYMPA FÖR MORGONPIGGA, stora bassängen, grunda delen

Fredag

07.30-08.05     VATTENGYMPA FÖR MORGONPIGGA, stora bassängen, djupa delen

AVGIFTSFRIA KORTKURSER

OBS! Anmälning till www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

KURS I VATTENJOGGNING (392) nivå 1, OBS! Simhallens inträdesavgift!                

Fredag kl. 12.00-12.45 (20.3.-3.4.2020)

På kursen lär du dig vattenlöpningsteknik. Syftet är att hitta nya idéer för olika sätt att skapa variation i vattenlöpningen. Kursen är lämplig för nybörjare. Simhallen, stora bassängen. Kursen omfattar 3 gånger och är gratis. Obs! Simhallens inträdesavgift ska betalas separat för varje besök.

LEDD VERKSAMHET AV FRIVILLIGA MOTIONSLEDARE

Verksamheten leds av personer, som genomgått en motionsledarkurs arrangerad av ungdoms- och idrottstjänsterna. Den röda tråden genom motionen är glatt samvaro. Alla är välkomna med. Ingen skillnad på ålder eller kondition. Avgiftsfri verksamhet. Anmälning till ungdoms- och idrottstjänsterna www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi.

Fredag

18.15-19.15   DANS FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA (501), Arbetscentralen

För mera information: idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm tfn. 040-5634317

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.