Avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen: En god arbetsgemenskap är grunden för allting

30.10.2019 12:59

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Vi träffar Kyrkslätts hälsovårdstjänsters avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen på hennes arbetsplats på rådgivningen i Kyrkslätts centrum på Torgvägen. Enheten omfattar rådgivningsverksamhet samt skol- och studerandehälsovård.

Anna-Lotta har i 20 års tid arbetat inom hälsovården i Kyrkslätt i många olika arbetsuppgifter. -Jag började vid hemsjukvården, och därefter har jag arbetat bland annat som hälsocentralbiträde på Veikkola hälsostation, som skolhälsovårdare, på barnrådgivningen i Masaby och på preventivrådgivningen. År 2008 började jag som vikarie för en avdelningsskötare, och jag blev fast anställd ett par år senare, berättar Anna-Lotta Aaltonen om sin bakgrund.

Fungerande samarbete

Enligt Anna-Lotta Aaltonen är Kyrkslätt i sådan storlek att man faktiskt kan föra ärenden vidare och utveckla dem. En god arbetsgemenskap är enligt henne grunden för allting. -Växelverkan fungerar, och det är ganska lite omsättning. Det finns många barnfamiljer i Kyrkslätt, och tjänsterna används flitigt.  Vi gör gott samarbete bland annat med småbarnspedagogiken och skolorna. Vi känner samarbetspartnerna bättre än i metropolstäderna, och det underlättar avsevärt såväl nätverksbildningen som det dagliga samarbetet.

-Jag är verkligen nöjd med att kommunen under de senaste åren har ökat tjänsterna inom tidigt stöd. Ifjol fick vi två nya familjehandledare till rådgivningstjänsterna och i år en rådgivningspsykolog. Detta stärker ytterligare vår enhet då vi kan erbjuda barnfamiljer stöd och hjälp i ett tidigt skede, gläder Anna-Lotta Aaltonen.

Anna-Lotta Aaltonen anser att den största utmaningen med hennes dagliga arbete är det ständigt är bråttom. -Servicehelheten är stor, och vi samarbetar mycket även med våra samarbetspartner. Det finns många möten om utveckling av servicekedjan, och ibland kommer det massor av e-post. Förstås ska man reservera tillräckligt med tid för chefsarbetet, säger Anna-Lotta. Hon har sedan april även fungerat som arbetarskyddsfullmäktig för chefer då den ordinarie arbetarskyddsfullmäktige är tjänstledig.

Vi vill följa med

Hälsovårdarens arbete och kunnande har förändrats mycket under de senaste årtiondena.  Nya verksamhetsmodeller har införts, och upprätthållande av yrkeskunskaperna kräver regelbunden uppdatering av kunskaperna. Att möta olika familjer, att identifiera deras behov och att svara på dem är kontinuerligt arbete. Man lyckas inte främja välmående och hälsa utan att fråga och lyssna hur barnet, den unge och familjen mår. 

Familjernas behov har förändrats, och framför allt lägger man allt mer märke till hur de orkar och hur vardagen fungerar. -Nu fördjupar vi oss allt mer i hur familjerna orkar och hurdant stöd som behövs.  -Vi vill följa med och vara en lättillgänglig aktör. Vi har ju en god kontaktyta med kommuninvånarna då största delen av familjerna omfattas av rådgivningstjänsterna och skolhälsovården.

Stora förändringar i framtiden

Anna-Lotta Aaltonen väntar entusiastiskt på framtiden och de förändringar den för med sig. -Den nya välfärdscentralen kommer att vara en verkligen stor sak när den blir färdig. I och med den nya välfärdscentralen får vi flytta under samma tak i Kyrkslätts centrum, och vi får tydliga synergifördelar i vår verksamhet. 

Dessutom kommer systemet Apotti om ett år. -Det kommer att förändra bland annat registrerings- och tidsbokningspraxis. Jag är helt övertygad om att Apotti kommer att vara en bra sak. Det är alltid fint att det är möjligt att göra saker på ett bättre sätt. Jag är öppen för förändringar och intresserad av nya saker, berättar Anna-Lotta. 

Infödd Kyrkslättsbo

-Jag är infödd Kyrkslättsbo. Jag tillbringade några år i Esbo med studierna, men efter att mitt barn föddes gick jag tillbaka till mina rötter. Jag har många vänner och bekanta i Kyrkslätt. Jag träffar på jobbet många Kyrkslättsbor, men också under fritiden då fungerar jag som gruppmotionsledare.

Jag tycker att det bästa i Kyrkslätt är naturen och havet. Jag tycker också att de nya planerna för Kyrkslätts centrum verkar vara mycket bra.  Centrum kommer under de kommande åren att förändras i en positiv riktning. Kommunen är också lagom stor, och det finns tillräckligt av tjänster. Och visst ligger Esbo och Helsingfors bekvämt nära om man någon gång behöver åka dit, säger Anna-Lotta Aaltonen när hon räknar upp de goda sidorna med sin hemkommun som avslutning till vår pratstund.

Intervjun är en del av serien På jobb hos oss, där anställda inom Kyrkslätts kommun berättar om sitt eget jobb.

Läs också:

IT-expert Santeri Suomalainen: Evigt lärande är min grej

Bibliotekarie Sanna Pääkkö: Skönt att ha ett jobb det alltid är trevligt att gå till

Anna-Lotta Aaltonen