Avbrott i vattendistributionen på området Lamminjärvivägen i Veikkola 31.5. kl 18.00 1.6. kl. 05.00

30.05.2018 14:00

Kategori: Vattenförsörjning

På grund av en trasig vattenledning avbryts vattendistributionen avbrytas på området Lamminjärvivägen i Veikkola torsdag 31.5. kl. 18.00 – 1.6. kl. 05.00.

Tillfälliga vattendistributionsställen ordnas under avbrottet i Backasvägen.

Vi blir tvungna att stänga av Lamminjärvivägen så man bör använda en omfartsväg för att nå området.

Avloppet kan användas normalt.

Av läckaget förorsakade variationer i vattenflödet kan blanda vattnet även på andra håll i vattenledningsnätet på Veikkolaområdet och på grund av det kan bruksvattnet vara grumligt. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vi beklagar störningarna!