Avbrott i vattendistributionen på området Gesterby 12.9.

07.09.2018 12:05

Kategori: Vattenförsörjning

På grund av saneringsarbeten vattenledning avbryts vattendistributionnen i Hästhagsbron, Silverbrinken och Silvergränden och samt delvis i Gesterborgsvägen, Gesterbystigen och Åkärrsbrinken onsdag 12.9. kl 8:00-16:00. Information har delats ut till invånarna på området vattentags verksamhetsområde som uppmaningen gäller.

Tillfälliga vattendistributionsställen ordnas under avbrottet i korsningen mellan Gesterbystigen och Åkärrsbrinken.

Bruksvattnet kan vara grumligt efter avbrottet och det kan förekomma variationer i trycket och luft. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vi beklagar olägenheter som arbetena medför.

Karta:


Servicetrafiken i korsningen Hästhagsbron / Gesterbystigen är avstängd under tiden för renoveringsarbetet.


Vesihuolto