Avbrott i vattendistributionen på Hästhagens område i Gesterby 17.1, man beräknar att reparationen varar till kl. 20

11.01.2018 16:30

Kategori: Vattenförsörjning

Avbrott i vattendistributionen på Hästhagens område i Gesterby 17.1, Man beräknar att reparationen varar till kl. 20

På grund av reparationer av vattenledningen har man blivit tvungen att stänga av vattendistributionen på hela Hästhagens egnahemsområde i Gesterby. Man beräknar att reparationen varar till kl. 20.

Tillfälliga vattendistribution ordas under avbrottet i Hästhagens korsning.

Av läckaget förorsakade variationer i vattenflödet kan blanda vattnet även på andra håll i vattenledningsnätet på Gesterbyområdet och på grund av det kan bruksvattnet vara grumligt. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vi beklagar störningarna!

 

Ytterligare information:
- Vattenförsörjningsverkets infonummer, tfn 0800 0700 1 (det är gratis att lyssna på det bandade meddelandet)
- Vattenförsörjningsverkets journummer, tfn 09 298 1636

Karta:

Vesihuolto