Avbrott i vattendistributionen i Vols 25.04.2018

20.04.2018 09:27

Kategori: Vattenförsörjning

Till följd av servicearbeten vid vattentaget är man tvungen att stänga av vattentillförseln på vattentagets område onsdag 25.4. kl. 13:00 – 20:00. Vattendistributionen kan sättas igång tidigare. Bruksvattnet kan vara grumligt efter avbrottet.  Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Ett tillfälligt vattendistributionsställe ordnas för behövande på Volshemmets gårdsområde.

Vi beklagar olägenheter som arbetena medför.

 

Vesihuolto