Åtgärder för bekämpning av skadliga främmande arter i Kyrkslätt år 2021

23.11.2021 09:30

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

I Kyrkslätts kommun vidtog man aktivt åtgärder för bekämpning av skadliga främmande arter under år 2021.

I våras ansökte och beviljades Kyrkslätts kommuns underhållsenhet statsbidrag för bekämpning av invasiva arter som klassificerats som skadliga på Kyrkslätts kommuns område.
Med hjälp av bidraget inledde underhållsenheten ett projekt för bekämpning av vresrosen.

Vresrosor bekämpades på öar och kustområden i kommunens besittning och på allmänna områden i inlandet. I bekämpningsarbetet deltog underhållsenhetens egna anställda, avtalsentreprenörer som verkar på kommunens område samt aktiva kommuninvånare. På Porkala udds frilufts- och rekreationsområde lyckades man rensa bort stora förekomster av vresrosor så att både sandstränder och strandsnår blottades.
Ett stort tack till det aktiva och effektiva talkosällskapet för rensningspasset på Porkala udd!

På kommunens öar fanns under sommaren flitiga avtalsentreprenörer som tillsammans med bekämpningsprojektets projektkoordinator gav den känsliga skärgårdsnaturen en möjlighet att återhämta sig på områden som tidigare täcktes av vresrosor.

Man röjde stora vresrosplanteringar på grönremsorna längs gator som omfattas av kommunens underhåll, bl.a. på Slättvägen.
Vresrosor avlägsnades också från kommunens allmänna lekplatser.

År 2021 bekämpade man inte bara vresrosor i Kyrkslätt.
Aktiva kommuninvånare ordnade också talkoevenemang för att bekämpa jättebalsamin bl.a. i Kusas och Jolkby.
I Gesterbyn koulu ordnades under hösten den valbara kursen Luonnonystävät (naturvännerna) för eleverna i årskurserna 5-6. Under kursen rensade eleverna och lärarna jättebalsamin bredvid spånbanan vid Gesterbyn koulu. En representant från Martorna  deltog också som sakkunnig i åtgärderna för att bekämpa jättebalsaminen.
Tusen tack till det aktiva talkofolket!

Man gick också åt den spanska skogssnigeln i både Veikkola och Kantvik. Bekämpningen av den spanska skogssnigeln i Kyrkslätt stöder sig främst på kommuninvånarnas egen aktivitet. Ett enormt tack till all som deltagit i bekämpningen av denna slemmiga invasiva art som klassificerats som skadlig!

Jätteflokan har bekämpats på kommunens område redan i flera års tid som samarbete mellan kommunens underhållsenhet och miljövårdsenhet.
Också den här sommaren fortsatte man bekämpningen och fick fina resultat till stånd.

Bekämpningen av skadliga främmande arter kräver ihärdighet och långsiktighet.
Man måste fortsätta kartläggningen av dessa arter och vidta aktiva bekämpningsåtgärder också de kommande åren.

Endast genom samarbete kan vi förhindra att de skadliga främmande arterna sprider sig i Kyrkslätt.

Ett oändligt stort tack till alla som deltog i bekämpningen av de skadliga främmande arterna år 2021!

Du kan anmäla observationer om invasiva arter som klassificerats som främmande i kommunens responssystem: https://www.kyrkslatt.fi/ge-respons

Du kan ansöka om talkobidrag av kommunen för bekämpningstalkon gällande dessa arter.
Ytterligare information publiceras om talkobidragen år 2022 på kommunens webbplats i början av året: https://www.kyrkslatt.fi/talkobidrag

Du kan också be om råd, anvisningar och hjälp gällande bekämpning av skadliga främmande arter av underhållsteamet: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Projektkoordinator,
Jeena Vesivalo
Kansliträdgårdsmästare

Jättebalsamin (foto Terhi Ryttäri, SYKE, CC-BY-NC-4.0, vieraslajit.fi)