Åtgärder för att skydda de äldre i coronavirussituationen

17.03.2020 15:13

Kategori: Seniorer Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

De äldre är coronavirusets största riskgrupp, och därför ska särskild uppmärksamhet fästas vid att skydda dem.

Den mest betydande ändringen i de äldres liv åtminstone under den följande månaden är att personer som fyllt 70 år i mån av möjlighet ska hålla sig hemma och undvika närkontakter till andra människor.

Kommunen strävar till att skydda de äldre så mycket det är möjligt, och därför görs det vissa ändringar i de tjänster som kommunen erbjuder. Med ändringarna försöker vi undvika att äldre personer utsätts för närkontakter och därmed smittas.

Rådgivningstjänsterna (Seniorlinjen 040 1269 900) sköts endast per telefon. Man kan vända sig till seniorlinjen också i sådana situationer då man inte kan sköta sina matbutiksärenden genom att själv beställa varorna från butiken eller t.ex. genom hjälp av grannar.

De äldres dagverksamhet och fredags- och onsdagscaféerna är inställda tillsvidare. Minnespoliklinikens verksamhet ändrar under de närmaste dagarna till telefonkontakt. Istället för korttidsvård (intervall) rekommenderas huvudsakligen hemvård eller långvarigare dygnetruntvård utan avbrott.

Anhöriga och vänner får inte besöka Volshemmet, Lindgården och Servicehuset. I fråga om patienter i terminalvård och andra kritiskt sjuka kan man dock separat förhandla med personalen om undantag.

Hemvården betjänar fortfarande sina nuvarande kunder såsom tidigare och nya kunder tas emot i enlighet med de ikraftvarande kriterierna för hemvården.

Äldre ska inte längre komma till hälsocentralen för icke-brådskande tidsbeställda besök. Tidsbeställningen kan flyttas eller annulleras. Ärendet kan även ändras att bli skött per telefon genom att ringa tidsbeställningsnumret.  Brådskande vård tryggas förstås för alla. Fr.o.m. 18.3 finns det en skild väntsal för patienter med infektioner i andningsorganen. På så sätt minimerar man risken för patienter som vårdas för andra symtom och sjukdomar att smittas.

Dessa åtgärder baserar sig på statsrådets riktlinjer 16.3 med vilka man försöker jämna ut coronavirusets kommande epidemitopp så att hälsovårdens och hela samhällets verksamhet skulle vara tryggad under de närmaste månaderna.

Majakka