Äspingsbrinkens tomter

Tomt nr 2 i kvarter 4070 säljs på offentlig auktion

Tomt nr 2 i kvarter 4070 på Äspingsbrinkens detaljplanerområde säljs på offentlig auktion till fysiska personer. Tomtens storlek är 951 m2. Enligt gällande detaljplan är tomtens byggrätt 200 v-m2. Därtill får på tomten byggas ett bilgarage och en förrådsbyggnad, dock så att deras sammanlagda byggrätt är högst 30 v-m2.

Auktionen slutar 10.5.2021 kl. 20.00 eller 3 minuter efter sista anbudet.

Länk till auktionens webbplats:
https://huutokaupat.com/2613810/omakotitontti-kantvik
Ytterligare information om tomterna finns på de finskspråkiga sidorna.

Ytterliga information:
tonttipalvelut@kirkkonummi.fi