Äspingsbrinkens tomter
Ytterligare information om tomterna finns på de finskspråkiga sidorna.

Ytterligare information:

Aija Aunio
markanvändningsingenjör
tel. 040 578 5193
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi