Äspingsbrinkens tomter

Inga lediga tomter.

Tomterna reserveras i den ordning ansökningarna lämnas in.

Bekanta dig noggrant med tomternas uppgifter innan du fyller i tomtansökan. Fäst i synnerhet uppmärksamhet vid planbestämmelserna och bygganvisningarna.
Valet av tomt påverkar på ett väsentligt sätt typen av hus som du kan bygga där.

Äspingsbrinkens områdes AutoCad-filer till huvudprojekterarens bruk:
Baskarta (DWG) Detaljplan (DWG)

Äspingsbrinkens detaljplaneområde ligger i närheten av havet, söder om Kantviks egnahemshusområde.

Äspingsbrinkens kommunalteknik, gator och lekpark håller på att byggas och de blir klara senast 30.11.2017.
Man kan bekanta sig med tomterna på egen hand, gärna på veckosluten. Området är arbetsplatsområde och entreprenör är Oy Hagelberg Ab.
Om du ämnar bekanta dig med tomterna måndag-fredag, bör du avtala om det med entreprenörens representant Kimmo Laulajainen, 0400 310508, etunimi.sukunimi@hagelberg.fi

Ytterligare information om tomterna och tomtreserveringstjänsten finns på de finskspråkiga sidorna.

Ytterliga information:

Otso Kärkkäinen
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi