Arrangemangen för att lugna ner trafiken i Gesterby skolcentrum har blivit färdiga

13.08.2021 15:20

Kategori: Skolor Gator och vägar

Arrangemangen för att lugna ner trafiken i Gesterby skolcentrum har blivit färdiga under sommaren. Då gjordes de återstående arrangemangen på området, till exempel markeringar och farthinder på körleden söder och väster om skolcentret och på Vilhelmsbergsvägens parkeringsområde. Farthinder har installerats på området för att dämpa körhastigheterna.

Cyklisterna ska lägga märke till farthindren på skolcentrets körleder. Rekommendationen är att cyklisterna färdas på markerade cykelvägar. Cykeln ska av säkerhetsskäl ledas på Gesterby skolcentrums område och särskilt när man kommer från Vilhelmsbergsvägen, Gesterbybågen, Prästgårdsbacken och Humaljärvistigen till skolcentrets område. Av säkerhetsskäl ska cykling på parkeringsområden undvikas.

Se även: https://www.kyrkslatt.fi/trafiksakerheten-forbattras-pa-gesterby-skolcentrums-omrade