Arkivet


Kyrkslätts kommunarkivet förvarar handlingar som kommit till stånd i kommunens verksamhet och som ska förvaras en längre tid eller permanent.

Begäran om uppgifter till arkivet

Begäran om uppgifter gällande bygglov

I centralarkivet förvaras bygglov som godkänts före år 2005. Kommunens byggnadstillsyn förvarar byggloven från år 2005 framåt. I centralarkivet förvaras också konstruktions- och ventilationsritningar som godkänts före år 2005. De äldsta byggloven som förvaras i centralarkivet är från år 1949. Bygglov har arkiverats systematiskt alltsedan 1960-talet.  Det är svårare att hitta bygglov som beviljats på 1940- och 1950-talet. 

Begäran om uppgifter om bygglov görs i alla fall i tjänsten Lupapiste Kauppa

Begäran om uppgifter om arkivmaterial

I centralarkivet förvaras material som uppstått genom kommunens arkivbildare och myndighetsverksamhet.

Om materialbegäran gäller material i centralarkivet, görs begäran på beställningsblanketten eller per e-post. Man kan också höra sig för om material per telefon.

Behandlingstiden för arkivets informationsbegäran är ca två veckor. Det kan förekomma fördröjningar i behandlingen av beställningarna på grund av arkivets arbetssituation. För krävande informationssökning som tar flera dagar debiteras dessutom en tilläggsavgift om 70 €, men om detta avtalas alltid separat.

Det är möjligt att bekanta sig med det beställda materialet i kommunens servicekontor. Forskare kan undersöka materialet i arkivets egna lokaler. Centralarkivets handlingar lånas inte ut till utomstående kunder.

Arkivets kopierings- och skanningsavgifter

Arkivets material kopieras och skannas för kunderna. I centralarkivet kopieras material av storlek A3 och A4. 

  • svartvita utskrifter i storlek A3 och A4: 0,50 € / sida
  • utskrifter i färg i storlek A3 och A4: 0,62 € / sida
  • skanning A4: 0,12 € / sida
  • skanning A3: 0,25 € / sida                                 

Material av större storlek och omfattande materialhelheter skickas för kopiering och skanning till kommunens kopieringsenhet. Prislistan för kopiering och skanning kan ses här

Medborgare
Begäran om dokument och information
tillstånd (lov) / byggnadslov, material (stoff) / arkivmaterial

Arkivets besöksadress
Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Google Maps-länk


Postadress

Kyrkslätts kommun
Arkivet
PB 20
02401 Kyrkslätt


E-postadress

arkisto@kirkkonummi.fi


Telefonnummer

040 536 1592


Fax 

09 878 6053