Arkivet


Kyrkslätts kommunarkivet förvarar handlingar som kommit till stånd i kommunens verksamhet och som ska förvaras en längre tid eller permanent.

Begäran om uppgifter till arkivet

Begäran om uppgifter gällande bygglov

I centralarkivet förvaras bygglov som godkänts före år 2005. Kommunens byggnadstillsyn förvarar byggloven från år 2005 framåt. I centralarkivet förvaras också konstruktions- och ventilationsritningar som godkänts före år 2005. De äldsta byggloven som förvaras i centralarkivet är från år 1949. Bygglov har arkiverats systematiskt alltsedan 1960-talet.  Det är svårare att hitta bygglov som beviljats på 1940- och 1950-talet. 

Begäran om uppgifter om bygglov görs i alla fall i tjänsten Lupapiste Kauppa

Begäran om uppgifter om arkivmaterial

I centralarkivet förvaras material som uppstått genom kommunens arkivbildare och myndighetsverksamhet.

Om materialbegäran gäller material i centralarkivet, görs begäran på beställningsblanketten eller per e-post. Man kan också höra sig för om material per telefon.

Behandlingstiden för arkivets informationsbegäran är ca två veckor. Det kan förekomma fördröjningar i behandlingen av beställningarna på grund av arkivets arbetssituation. För krävande informationssökning som tar flera dagar debiteras dessutom en tilläggsavgift om 70 €, men om detta avtalas alltid separat.

Det är möjligt att bekanta sig med det beställda materialet i kommunens servicekontor. Forskare kan undersöka materialet i arkivets egna lokaler. Centralarkivets handlingar lånas inte ut till utomstående kunder.

Arkivets kopierings- och skanningsavgifter

Arkivets material kopieras och skannas för kunderna. I centralarkivet kopieras material av storlek A3 och A4. 

  • svartvita utskrifter i storlek A3 och A4: 0,50 € / sida
  • utskrifter i färg i storlek A3 och A4: 0,62 € / sida
  • skanning A4: 0,12 € / sida
  • skanning A3: 0,25 € / sida                                 

Material av större storlek och omfattande materialhelheter skickas för kopiering och skanning till kommunens kopieringsenhet. Prislistan för kopiering och skanning kan ses här

Medborgare
Generella informations- ja förvaltningstjänster - Begäran om dokument och information
tillstånd (lov) / byggnadslov, material (stoff) / arkivmaterial

Arkivets besöksadress
Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Google Maps-länk


Postadress

Kyrkslätts kommun
Arkivet
PB 20
02401 Kyrkslätt


E-postadress

arkisto@kirkkonummi.fi


Telefonnummer

040 536 1592


Fax 

09 878 6053